FÁMY A FAKTA

Není pravda, že Martin Šebestyán stranil Agrofertu. Za jeho působení byla pozastavena administrace veškerých investičních dotací společnostem skupiny Agrofert.

Čtěte více

Přijetím sankcí Evropské komise česká vláda uznává procesně chybná rozhodnutí nejen v případě Agrofertu, ale i mnoha dalších firem, které by nyní měly zpozornět.

Čtěte více

Interpretace faktů ve článku je zavádějící. Není přesné a možné vedle sebe postavit pouze hodnoty zaplacené daně z příjmu a získaných dotací.

Čtěte více

V České republice jsme ze strany představitelů současné vlády cílem bezdůvodných útoků na naši společnost. Tyto útoky poškozují naši pověst a dotýkají se i více než 30 tisíc našich zaměstnanců, kteří poctivě dělají svoji práci.

Čtěte více

Většinu plynu spotřebovává AGROFERT v zahraničí. Více než 70 % spotřeby plynu koncernu AGROFERT je pokryto z jiných zdrojů než z Ruska.

Čtěte více

Představenstvo AGROFERTU trvá na tom, že společnost AGROFERT, a.s. ani žádný podnik koncernu nic neporušil. Auditovaná byla Česká republika, nikoli koncern AGROFERT nebo jeho podniky. Nevidíme proto žádný důvod pro to, abychom vraceli dotace, a už vůbec nerozumíme tomu, proč na nás pan ministr útočí, když auditován nebyl AGROFERT, ale české státní instituce vč. orgánů spadajících pod ministerstvo pana Nekuly.

Čtěte více

Policie odložila takzvanou reklamní větev kauzy Čapí hnízdo, ve které prověřovala možné daňové úniky u plateb od firem z holdingu Agrofert za reklamu konferenčnímu centru Čapí hnízdo.

Čtěte více

Žádné řízení se společností AGROFERT vedeno nebylo. Jedná se o audit ČR, ne společnosti AGROFERT. Jsme přesvědčeni, že jsme postupovali v souladu s pravidly České republiky a Evropské unie.

Čtěte více

Ohrazujeme se proti tvrzení webu iRozhlas, že se jednalo o závažná pochybení. Naopak, marginálnost pochybení, která nám vytknul auditní orgán, dokazuje i to, že u pětice výzkumných projektů, byla společnosti koncernu Agrofert vyměřena vratka na nejnižších možných úrovních.

Čtěte více

Není pravda, že společnosti koncernu AGROFERT jsou závislé na plynu z Ruska. Plyn je pro nás strategická surovina, ale z hlediska jeho využití a zpracování pro nás není podstatné, odkud je, a ani to nemůžeme ovlivnit.

Čtěte více

20/185