… aneb co se v médiích nedozvíte

FamyFakta_baner_1400x400px_ZAJIMAVOSTI
FamyFakta_baner_1400x400px_19-6-20203
FamyFakta_baner_1400x400px_ZAJIMAVOSTI
FamyFakta_baner_1400x400px_19-6-20202
FamyFakta_baner_1400x400px_ZAJIMAVOSTI
FamyFakta_baner_zamci
FamyFakta_baner_1400x400px_ZAJIMAVOSTI
previous arrow
next arrow

Informace o zpracování osobních údajů

AGROFERT, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČO 26185610, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 6626 (dále jen „AGROFERT“ nebo „naše společnost„), je správcem Vašich osobních údajů, což znamená, že určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování Vašich osobních údajů a nese za toto zpracování odpovědnost.

 

POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ WEBOVÝCH STRÁNEK

V této části naleznete shrnutí základních zásad nakládání s osobními údaji uživatelů webových stránek společnosti AGROFERT. AGROFERT postupuje při zpracování osobních údajů vedle Nařízení rovněž v souladu se zákonem 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, ev. zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy. Věnujte proto prosím výše uvedeným předpisům patřičnou pozornost.

Pro jaké účely Vaše údaje zpracováváme?

Naše společnost nezpracovává osobní údaje uživatelů jinak, než k zákonem připuštěným účelům, popř. k účelům, s nimiž uživatel vyslovil souhlas, zejména k níže uvedeným účelům:

 • ochraně našich práv (např. pro případ soudního sporu)
 • statistickým účelům (v této souvislosti jsou ale Vaše údaje obvykle agregovány tak, že nelze určit Vaši totožnost)
 • měření návštěvnosti našich stránek
 • analýze Vašich preferencí a zobrazování obsahu, který odpovídá Vašim individuálním preferencím
 • zlepšování obsahu našich stránek a jejich vývoji
 • zajištění  bezpečnosti našich systémů a sítě před útoky zvenčí či zneužitím ze strany uživatelů, a to v obvyklém na trhu prováděném standardu
 • pro účely plnění našich zákonných povinností (např. dokládání souhlasu se zpracováním osobních údajů, prevenci deliktní činnosti apod.)
 • k marketingovým účelům
 • pro účely vedení účetní evidence a plnění dalších zákonných povinností (např. dokládání souhlasu se zpracováním osobních údajů apod.)

Vaše údaje obvykle zpracováváme ve svých vlastních počítačových systémech, popř. můžeme využívat systémů třetích osob (tzv. zpracovatelů).

Právní základ zpracování

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů jsou

 • oprávněné zájmy AGROFERT

dané zájmem na ochraně našich práv, zpracováním ke statistickým účelům, měření návštěvnosti našich stránek, analýze Vašich preferencí a zobrazování obsahu, který odpovídá Vašim individuálním preferencím, zlepšování obsahu našich stránek a jejich vývoji, zajištění bezpečnosti našich systémů a sítě a na přímém marketingu) a třetích osob a

 • plnění zákonných požadavků, zejména předcházení deliktní činnosti a plnění požadavků podle předpisů o ochraně osobních údajů (zejména 127/2005 Sb. a Nařízení).

Zpracování pro některé účely může být založeno také na Vašem

 • souhlasu

Upozorňujeme, že udělené souhlasy ke zpracování osobních údajů mohou být kdykoliv odvolány pomocí cookies tlačítka v zápatí stránky. Tím není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Jaké údaje zpracováváme, jak dlouho a jaké jsou jejich zdroje?

Pro shora uvedené účely zpracováváme zejména údaje o Vaší aktivitě na našich webových stránkách, IP adresu, datum a čas přístupu, základní geografickou lokaci apod.

Dále budeme zpracovávat  údaje o tom, jakým způsobem jste nám poskytli údaje či souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, a to obvykle uložením informací o způsobu a době udělení souhlasu, vč. např. Vaší IP adresy, ze které jste zaklikli příslušné políčko a  kdy jste jej odvolali.

O tom, jaké údaje a proč zpracováváme v rámci cookies a dalších síťových identifikátorů, se dozvíte níže.

V případě, že bychom potřebovali Váš souhlas, zpracováváme i údaje o tom, že jste nám takový souhlas poskytli a jakým způsobem byl poskytnut (uložením informace o způsobu a době udělení souhlasu, včetně Vaší IP adresy, ze které jste označili příslušné políčko) a kdy jste jej odvolali.

Po jakou dobu budeme Vaše údaje zpracovávat

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a pouze po dobu nutnou pro dosažení námi stanovených účelů, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi. Osobní údaje zpracovávané se souhlasem jsou zpracovávány do odvolání souhlasu, poté lze data zpracovávat, pokud k tomu existuje jiný zákonný důvod (např. pro doložení souhlasu, pro možnost obrany proti právním nárokům atd.).

Pro stanovení délky doby zpracování používáme zejména hledisko (i) délky promlčecí doby, (ii) pravděpodobnosti vznesení právních nároků vůči naší společnosti, (iii) předpokládané lhůty pro detekci útoků na naši síť či jiných zjištění narušení bezpečnosti, (iv) obvyklých postupů na trhu a doporučení dozorových orgánů a (v) pravděpodobnosti a významu hrozících rizik.

Pokud od Vás budeme potřebovat údaje, které Vás budou přímo identifikovat nebo které nám umožní Vás kontaktovat, výslovně Vás o ně požádáme.

Zdroj zpracovávaných údajů

Zdrojem osobních údajů, které o Vás zpracováváme, je zejména Vaše aktivita na našich webových stránkách.

Námi zpracovávané osobní údaje získáme buď přímo od Vás (tím, že nám je poskytnete např. v rámci vyplnění formuláře na naší stránce nebo z individuální korespondence s Vámi), nebo v rámci sledování Vaší aktivity v rámci našich stránek.

Komu můžeme údaje o Vás zpřístupnit?

AGROFERT může zpřístupnit Vaše osobní údaje třetím osobám pouze v případech, kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat zákon anebo s Vaším souhlasem, zejména:

– dodavatelům externích služeb (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, serverové služby, služby související s měřením návštěvnosti našich stránek a přizpůsobování jejich obsahu preferencím uživatelů),

– provozovatelům záložních serverů či provozovatelům technologií využívaných společností AGROFERT, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti stránek,

– v nezbytně nutném rozsahu právním, ekonomickým a daňovým poradcům AGROFERT a auditorům AGROFERT, kteří je zpracovávají za účelem poskytování poradenských služeb AGROFERT,

– na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předány také orgánům veřejné správy.

COOKIES

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, Vás tímto informujeme, že naše servery využívají pro svoji činnost, zejména pro rozlišení jednotlivých počítačů a individuální nastavení některých služeb, tzv. cookies (anglicky koláček, sušenka) – malá množství dat, která naše servery posílají Vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu Vašim potřebám a preferencím.

Cookies si lze představit jako paměť webové stránky, která podle nich při další návštěvě uživatele stejného počítače poznám Cookies přitom používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies jsou obecně užtečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomohou Vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a Vaše preferované nastavení jednotlivých stránek.

Cookies nezabírají na disku počítače téměř žádné místo, jejich velikost činí zpravidla několik kilobajtů.

Standardní webové prohlížeče podporují správu cookies. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu Vašeho prohlížeče. 

Žádná z našich cookies použitých na našich stránkách přitom nesbírá informace, jež by obsahovaly Vaše přímé identifikační údaje.

Druhy cookies

Podle doby uložení ve Vašem zařízení dělíme cookies na dočasná (tzv. session) a trvalá (tzv. permanent). Dočasná cookies jsou po ukončení Vaší návštěvy smazána. Slouží k tomu, abychom naši nabídku mohli učinit přehlednější, srozumitelnější a bezpečnější směrem k uživatelům. Trvalá cookies pomáhají určovat zvláštní potřeby jednotlivých skupin uživatelů a slouží k tomu, abychom dokázali vždy zareagovat co nejrychleji na potřeby jednotlivých uživatelů a zůstávají uloženy ve Vašem zařízení i po ukončení návštěvy webových stránek, a to po dobu uvedenou u jednotlivých cookies. Tyto soubory však neslouží k osobní identifikaci uživatelů webových stránek.  

V závislosti na funkci a účelu, za kterými jsou soubory cookies používány, se obvykle dělí na následující druhy:

– Nutné cookies Vám umožňují pohybovat se po webové stránce a využívat jejích základních funkcí. Tyto soubory cookies jsou pro využívání webové stránky nezbytné a k jejich využívání nepotřebujeme Váš souhlas.

– Marketingové cookies zaznamenávají Vaši návštěvu na webové stránce jiné internetové stránky, kterou jste navštívili a odkazy, které jste použili. Tyto informace používáme k zobrazování reklamy, která je přizpůsobena Vašim preferencím. Někteří naši partneři umísťují na Internetové stránky své cookies pro přizpůsobení zobrazované reklamy. Tyto zahrnují i cookies pro sociální média, která možňují sdílení Vašich aktivit webovým stránkám sociálních médií typu Facebook a Twitter.

– Výkonnostní cookies nám umožňují rozeznat a spočítat počet uživatelů a shromažďovat informace o tom, jak je webová stránka používána. Tyto informace využíváme k tomu, abychom lépe rozuměli fungování webových stránek a mohli je vylepšovat.

K čemu cookies používáme

K uložení osobních nastavení

Při první návštěvě si otestujeme parametry počítače a internetového připojení. To pak slouží třeba pro optimální nastavení např. přehrávač videa.

Ke zlepšování naší stránky

Čas od času můžeme na naší stránce využít funkčnost, která sleduje, jak se na ní uživatelé chovají, zejména na jaké odkazy nejvíc klikají a na které místo najedou myší nejprve. To nám pomáhá optimalizovat naše stránky tak, aby byly uživatelsky přívětivější.

Ke statistickému zaznamenání, měření návštěvnosti a zabezpečení sítě

Při každé návštěvě našich stránek si analytický software ukládá vlastní cookies. Ty pomáhají zjišťovat, kolik uživatelů chodí na naše stránky opakovaně. Lépe tak chápeme, jak se čtenáři na našich stránkách chovají, čemu dávají přednost a co je zajímá. Pro tyto účely využíváme nástroj Google Analytics. Pokud chcete odmítnout měření svého provozu pomocí systému Google Analytics, instalujte si do svého prohlížeče Google Analytics Opt-out Browser. Tyto inforamce nejsou nijak spojeny s jinými informacemi.

Na našich stránkách také využíváme nástroje pro analýzu Vašich preferencí při využíváme stránek a zobrazování obsahu. Takové nástroje nám umožňují zjistit, jaká část našich stránek je nejvíce navštěvovaná a na základě toho určit, jak máme naše stránky rozvrhnout.

Námi zaznamenávané údaje mohou také sloužit k zabezpečení naší sítě a prevenci útoků na ni.

K doručování relevantního obsahu našich stránek

Některá cookies využívám také k tomu, abychom Vám zobrazovali právě ten obsah, který by Vás mohl zajímat. Za tímto účelem využíváme i nástroje, které sledují pohyb uživatelů na naší stránce, abychom mohli naše stránky uspořádat tak, aby uživatelům lépe vyhovovaly.

K reklamním účelům

Některé cookies slouží k lepšímu cílení reklamy podle chování uživatelů. (behaviorální reklama). Jde o data, která nemají vazbu na jiné typy cookies. Data takto získaná používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení rlevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků a obsahu jimi navštívených stránek. Naše společnost rozhodně nevytváří žádné podrobné profily našich návštěvníků.

Některé výše uvedené systémy využívají i technik retargetingu, kdy Vám může být zobrazován na stránkách třetích osob obsah.

Přehled cookies používaných na našich stránkách

Přehled všech námi používaných cookies včetně uvedení jejich zdroje, účelu a doby uchování a poskytovatele u cookies třetích stran.

Název

Účel

Expirace

_fbp

Marketingové

3 months

_ga

Výkonnostní

2 years

_gid

Výkonnostní

1 day

_gat_gtag_UA_146342965_1

Výkonnostní

1 minute

cmplz_choice

Ostatní

1 year

cmplz_policy_id

Ostatní

1 year

cmplz_functional

Ostatní

1 year

cmplz_statistics-anonymous

Ostatní

1 year

NASTAVENÍ PROHLÍŽEČE A NASTAVENÍ COOKIES A MOŽNOST JEJICH SMAZÁNÍ

Při návštěvě webových stránek se zobrazí tzv. cookie banner s možností nastavení volitelných cookies a jejich přijetím nebo odmítnutím. Zvolte si za pomocí cookies banneru své preference a potvrďte jejich výběr. Svůj výběr můžete kdykoliv změnit pomocí tlačítka cookies v zápatí webových stránek.

Cookies taktéž můžete zakázat změnou nastavení ve Vašem prohlížeči, které umožńuje odmítnout používání všech nebo jen vybraných cookies. Pokud však použijete nastavení prohlížeče tak, že vypnete všechny cookies (včetně vysloveně potřebných cookies), nemusí se Vám podařit získat přístup na webové stránky a může být omezena funkčnost nabídky. Zakázáním cookies se cookies z prohlížeče neodstraní a je potřeba je odstranit nezávisle v prohlížeči.

Na liště většiny běžně používaných prohlížečů je v záložce Help (Nápověda) návod, jak zabránit Vašemu prohlížeči přijímat nové cookies, jak dostávat oznámení v případech jejich přijetí i jak všechny tyto soubory deaktivovat. Stejně tak je možné deaktivovat nebo zcela vymazat obdobná data užívaná Vaším prohlížečem jako doplňkové moduly, například flash cookies, a to tím, že změníte nastavení doplňkového modulu, nebo tím, že navštívíte webovou stránku jejího výrobce.

Většina webových prohlížečů ve výchozím nastavení soubory cookies přijímá. Uživatel však může nastavení svého prohlížeče změnit a cookies odmítnout a odebrat. Konkrétní postup se v jednotlivých prohlížečích liší, další informace tedy naleznete v nápovědě svého prohlížeče. Pro nejrozšířenější prohlížeče to jsou:

 

Chrome – https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs

Firefox – https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies

MS Internet Explorer / Edge – https://windows.microsoft.com

Safari – https:// support.apple.com

Opera – https://help.opera.com