Deagrofertizace

Tolik zaměstnáváme lidí v České republice. Do jejich vzdělání a rozvoje jsme investovali za rok 60 milionů Kč.

miliardy Kč

Tolik jsme za posledních 10 let investovali do ekologizace našich provozů. 

miliard Kč

Jsme zaplatili za jeden rok živnostníkům a firmám ve střední a východní Evropě za jejich výrobky nebo služby.