Bečva

Deza Bečvu neotrávila. Tečka.

PROČ?

Protože:

Deza, a.s. čistý kyanid nevyrábí, nezpracovává, neobchoduje s ním, ani jej neskladuje.

Kyanid je obsažen pouze v odpadní vodě černouhelného dehtu, který Deza, a.s. používá jako surovinu. Jedná se o tisíciny miligramů na 1 litr vody. Tato organická látka i řada dalších je standardně čištěna v biologické čističce odpadních vod.

Veškerý kanalizační systém v areálu společnosti Deza, a.s. je sveden do biologické čističky odpadních vod, kde je pravidelně kontrolována kvalita vtékajících i vytékajících odpadních vod.

Rozbory odpadních vod ze dne 20. září byly zcela v pořádku. Biologická čistička nevykazovala žádné známky otravy.

Z areálu Deza, a.s. vede pouze jediná výusť do řeky Bečvy, která v den havárie byla a stále je porostlá neporušeným mechem. Navíc v den havárie byly u vyústí Dezy pozorovány živé ryby. Mrtvé ryby byly viděny až 2 km po proudu.

Deza, a.s. za dobu své existence nezpůsobila žádnou havárii, kvůli které by zahynula jediná ryba.

Deza, a.s. byla plně součinna policii, České inspekci životního prostředí a dalším orgánům státní správy při šetření této události.

Deza, a.s. byla v posledních měsících předmětem mediální a politické štvanice, což velmi poškodilo její dobré jméno.

Deza, a.s. je valašskomeziříčský patriot a řeka Bečva je pro ni, stejně jako pro všechny občany důležitá.