FÁMY A FAKTA

Některá média dnes přinesla informaci, že policie prověřuje dotaci na vzdělávání ve společnosti Synthesia. Tato skutečnost je nám známa a zdůrazňujeme, že celá věc je ve stádiu prověřování, nikoli ve stádiu trestního řízení.

Čtěte více

Slovo dotace je jedním z nejčastěji skloňovaných slov nejen v ekonomické teorii, ale i hospodářské praxi. Přečtěte si rozhovor nejen o dotacích s předsedou představenstva Agrofertu Zbyňkem Průšou.

Čtěte více

Kauza podniku AGRO Jevišovice se táhne už roky. Konkrétně osm. Oč v ní jde? Místní podnikatel pan Rada vedl do roku 2011 zemědělský podnik Agrodružstva Jevišovice…

Čtěte více

Čtyři místa v desítce nejznámějších potravinářských firem v Česku obsadily firmy z koncernu Agrofert. Nejvýše z nich dosáhla mlékárna Olma, spolu s ní se umístily ještě Kostelecké uzeniny, pekárna Penam a Vodňanské kuře.

Čtěte více

Vladimír Renčín kdysi, za minulého režimu, nakreslil velmi výstižný vtip. Dva panáčci stojí na kraji Sahary a pod tím je text: „My s naší ekonomikou bychom sem za dva roky dováželi písek“.

Čtěte více

Naším cílem je být dobrým zaměstnavatelem se vším všudy – jak směrem k našim lidem, tak k našemu státu.

Čtěte více

Čapí hnízdo

Staré právnické úsloví říká, že když se sejdou dva advokáti, vygenerují na jeden problém nejméně tři relevantní právní názory. Berme tento bonmot jen jako přiléhavé vyjádření toho, jak lze občas účelově ohýbat právo, chceme-li někomu záměrně uškodit…

Čtěte více

I za velkou zemědělskou firmou je potřeba vidět spoustu lidí, kteří dennodenně dělají svoji práci a dělají ji dobře. Agrofert není skleněná budova technokratů. Jsou to lidé, kteří nemají důvod, aby se ke zvířatům nebo půdě chovali špatně.

Čtěte více

Webový portál Seznam, který věnuje společnosti Agrofert nebývalou péči, opět potvrdil, že by se měl jmenovat spíše Seznam chyb a nepřesností…

Čtěte více

Koneckonců půda je to, co nás živí a co rozhoduje i o našem ekonomickém výsledku. A bylo by zkratkovité a nepřesné tvrdit, že velký zemědělský podnik se k půdě nechová tak, jako malý sedlák.

Čtěte více

180/194