VYJÁDŘENÍ SPOLEČNOSTI AGROFERT K AUDITNÍ ZPRÁVĚ EVROPSKÉ KOMISE

Celou kauzu ohledně střetu zájmů a dotací AGROFERT vnímá jako uměle vykonstruovanou, zpolitizovanou a účelovou záležitost iniciovanou a dlouhodobě živenou nepravdami některých politiků a médií.