Archiv autora: Karel Hanzelka

Neexistují malí a velcí zemědělci. Existují pouze ti dobří a špatní. Proč a jak AGROFERT střídá na svých polích plodiny?

Čtěte více

Evropský parlament

Schválené usnesení je pouze politickou proklamací. Nemá žádnou právní váhu. Na druhou stranu je bezprecedentním zásahem do podnikatelského prostředí v České republice, do svobodného trhu a do rovných podmínek pro podnikání.

Čtěte více

Řepkové pole

Odkazujeme na komentář v Lidových novinách.

Čtěte více

Společnost Agrofert tímto reaguje na v médiích zveřejněný žebříček největších příjemců dotací v EU, kde je uvedena i naše společnost.

Čtěte více

řepka

Je zarážející, kam až jsou někteří lidé schopni zajít. Jednoznačně se dopustili trestného činu, při kterém došlo k poškození cizího majetku se škodou v řádu statisíců korun.

Čtěte více

AGROFERT - Byli jsme a budeme odpovědní

Nečekané události letošního roku donutily lidi u nás doma i ve světě zamyslet se nad tím, co je v jejich životě podstatné a co třeba méně. Začali si více uvědomovat, jaké jsou opravdové hodnoty, na koho se mohou spolehnout, nebo naopak, kdo se k nim ve složité době otočí zády.

Čtěte více

Čím nakrmit českou krávu? Dokáží Češi v kravském jídelníčku nahradit sóju, která se do Česka dováží přes půlku planety?

Čtěte více

AGROFERT, a.s.

Zadavatelé zakázek se řídí platnými zákony a v současné době neexistuje nic, co by znemožňovalo účast Agrofertu, či dokonce nařizovalo vyřazovat Agrofert nebo jeho dceřiné společnosti z veřejných zakázek.

Čtěte více

Celou kauzu ohledně střetu zájmů a dotací AGROFERT vnímá jako uměle vykonstruovanou, zpolitizovanou a účelovou záležitost iniciovanou a dlouhodobě živenou nepravdami některých politiků a médií.

Čtěte více

Nárokové zemědělské dotace

Přidělování těchto dotací závisí na množství řádně obdělávané půdy. Na jakém množství zemědělské půdy hospodaří AGROFERT? Na méně než 4%!

Čtěte více

10/143